دکتر رزیتا بشارتی زادهایران

دکتر رزیتا بشارتی زادهایران

دكتر روزينا بشارتي زاده

جراح و متخصص گوش و حلق بيني و جراحي سروگردن

پذيرفته شده در رشته گوش و حلق و بيني با رتبه اول در ازمون ورودي دستياري سال ١٣٧٨

فارغ التحصيل رشته گوش و حلق و بيني ار دانشگاه علوم پزشكي اهواز سال ١٣٨١

داراي رتبه سوم كشوري  در ازمون بورد تخصصي  در سال ١٣٨١

دوره هاي ابزرورشيپ راينوپلاستي  در سال ٢٠٠٨ و ٢٠١٠ درامريكا

شركت در كورس هاي سالانه دانشگاه دالاس  Dallas symposium در سالهاي ٢٠٠٨ و ٢٠١٠ تگزاس امريكا

سخنران اينترنشنال در كنگره انجمن فك وصورت كشور  تركيه شهر انتاليا در سال ٢٠٠٨

عضو هيئت إجرايي و ادوايزرadviser  سمپوزيوم راينوپلاستي  دبي سال ٢٠٠٩

زمينه فعاليت ، راينوپلاستي و جراحي هاي پلاستيك مرتبط در صورت ،ژنيوپلاستي ،پروتز هاي چانه و گونهchin and cheek implants  ،fat grafting  و فيلر،

 

Private practice ,Tehran