دکتر شاهین باستانی نژادایران

دکتر شاهین باستانی نژادایران

 

دکتر شاهین باستانی نژاد، هیئت علمی و دانشیار گوش گلو بینی، مدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران. فیلد مورد علاقه جراحی پلاستیک بینی، ترمیم و بازسازی بینی، جراحی سینوس و قاعده جمجمه. صاحب انتشارات و مقالات متعدد. ۱۰ سال پراکتیس پس از فراغت از تحصیل. معاونت آموزشی بیمارستان امیراعلم تهران. دبیر زیر شاخه راینوپلاستی کمیته علمی انجمن راینولوژی. برگزاری و اجرا سمینار های متعدد در فیلد آندوسکوپی سینوس و راینوپلاستی در بیمارستان امیراعلم. عضو کمیته علمی کنگره های بین المللی گوش گلو بینی کشور.